Aktualności

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej z wizytą w Ankonie

Data publikacji 20.07.2022

18 lipca 1944 roku polscy żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem Generała Władysława Andersa wyzwolili włoską Ankonę. W uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wyzwolenia tego portowego miasta udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. W przeddzień obchodów uczestniczył także w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loretto.

Obchody rocznicowe wyzwolenia Ankony na terenie Republiki Włoskie zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w porozumieniu z Ambasadą RP w Rzymie oraz Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie. Wydarzenie miało miejsce w pobliżu XIX wiecznej bramy fortecznej Porta Santo Stefano (Bramie Świętego Stefana), na osi której nastąpiło przełamanie niemieckich pozycji, a która obecnie jest jednym z symboli upamiętniających zwycięstwo polskich żołnierzy.

Do udziału w obchodach zostali zaproszeni byli żołnierze 2. Korpusu Polskiego z kraju i z zagranicy wraz z opiekunami, prezesi największych organizacji kombatanckich, działacze opozycji antykomunistycznej oraz przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa.

Dla Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej — uczestników kampanii włoskiej — to szczególna okazja do wzruszających wspomnień z przeszłości oraz odwiedzenia i upamiętnienia miejsc, gdzie spoczywają Ich przyjaciele oraz towarzysze broni.

Podczas uroczystości poświęcono i odsłonięto pomnik upamiętniający żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich, na którym widnieje napis: „W hołdzie polskim żołnierzom Pułku Ułanów Karpackich – oddziału rozpoznawczego 2. Korpusu Polskiego, którzy 18 lipca 1844 roku zdobyli i wyzwolili Ankonę. Cześć ich pamięci”.

Obchody upamiętniające wyzwolenie Ankony połączone zostały z 225. rocznicą powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wizyta nadinsp. Pawła Dobrodzieja w Ankonie odbyła się na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka. Oprócz Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Szefa UdSKiOR  na uroczystościach obecna była także Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino, Pani Anna Maria Anders, córka generała Andersa.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony