Aktualności

Policjanci obchodzili 100. rocznicę powstania Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

Data publikacji 19.07.2022

18 lipca 2022 roku policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim obchodzili swoje święto. Uroczystość połączona była z uczczeniem 100. rocznicy powstania komendy. Podczas akademii, w obecności znamienitych gości, na czele z nadinspektorem Piotrem Leciejewskim-Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, wręczono wyróżnionym policjantom odznaki oraz awanse. Były przemowy, gratulacje, podziękowania i życzenia satysfakcji z pełnionej służby.

Obchody Święta Stulecia powstania Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęły się na placu przy budynku głównym jednostki, gdzie w hołdzie pomordowanym policjantom powiatu sępoleńskiego, została odsłonięta tablica pamiątkowa.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu przez dowódcę uroczystości podkomisarza Jana Poźniaka. 

Na uroczystość oprósz Szefa kujawsko-pomorskiego garnizonu, przybyli także: Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum KGP-podinspektor Krzysztof Musielak, Wicestarosta Pan Andrzej Marach wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Panem Piotrem Dobrzańskim. Zaproszono także władze miejskie i gminne w osobach burmistrzów, zastępców burmistrzów i wójta z powiatu sępoleńskiego. W apelu wzięli także udział Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy Pani Edyta Cisewska oraz przedstawiciele Związków Zawodowych policjantów oraz pracowników Policji z zarządu wojewódzkiego, jak i powiatowego. Liczne grono gości uzupełnili również byli komendanci sępoleńskiej policji oraz policjanci-emeryci,  dyrektorzy urzędów publicznych, inspektoratów, oświaty oraz Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji Ks. Prałąt Stanisław Kotowski wraz z proboszczem miejscowej parafii.

Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim inspektor Paweł Zawada przywitał przybyłych gości. W  swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, wspominając szczególnie tych policjantów Policji Państwowej, którzy zostali pomordowani w czasie wojny. Po przemówieniu, nastąpiło odsłonięcie płyty pamiątkowej, pod którą zostały złożone okolicznościowe wieńce.

Następnie w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim odbyła się msza święta w intencji pomordowanych podczas II Wojny Światowej policjantów Policji Państwowej powiatu sępoleńskiego oraz za policjantów i pracowników cywilnych obecnie pracujących w komendzie. Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz na Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim, na miejsce uroczystego apelu z okazji Święta Policji.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy przez dowódcę uroczystości. Po złożeniu meldunku, nastąpiło podniesienie flagi państwowej.

Następnie głos, zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim inspektor Paweł Zawada, który w swoim przemówieniu nakreślił rys historyczny jaki przeszła sępoleńska policja. Komendant podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w służbie.

Po przemowie, nastąpiło złożenie wiązanki w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej pod pomnikiem Walki i Męczennictwa.

W dalszej części apelu wręczono wyróżnionym policjantom odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne.  Brązową odznaką ,,Zasłużony Policjant” zostało wyróżnionych dwóch policjantów, a awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 15 funkcjonariuszy. Nie obyło się także bez medali za działalność związkową oraz za Zasługi dla pożarnictwa.   

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski. Komendant złożył podziękowania za rzetelną, sumienną służbę i pracę wszystkim policjantom i pracownikom sępoleńskiej komendy. Przekazał również wyrazy wdzięczności dla rodzin i bliskich policjantów, którzy wspierają ich w codziennej służbie.

Ciepłe słowa, podziękowania i życzenia usłyszeli sępoleńscy policjanci także od Wicestarosty Sępoleńskiego, który w swoim przemówieniu podziękował za służbę na rzecz bezpieczeństwa całego powiatu.

Obchody Święta Policji zakończyły się złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości.    

Źródło: KPP w Sępólnie Krajewskim

Powrót na górę strony