Aktualności

Kraków: Obchody 130. rocznicy urodzin gen. broni Władysława Andersa

Data publikacji 11.08.2022

W dniach 10-11 sierpnia br., w związku z przypadającą 130. rocznicą urodzin Władysława Andersa, w Krakowie odbyły się uroczyste obchody upamiętniające „generała polskich nadziei”, zorganizowane z inicjatywy szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka oraz dowódcy COLąd-DKL gen. dyw. Stanisława Czosnka. W uroczystościach uczestniczyła córka generała Andersa, ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders. Ponadto, w centralnej części obchodów wziął udział ppłk w st. spocz. prof. dr hab. Wojciech Narębski.

Uroczyste, dwudniowe obchody rozpoczęły się Mszą św. w zabytkowym Kościele Garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, której przewodniczył bp polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. W intencji dowódcy i żołnierzy 2. Korpusu Polskiego modlili się duchowni różnych wyznań, a także przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych oraz samorządu.

W homilii bp Lechowicz przypomniał trudną drogę życiową oraz szlak bojowy gen. Andersa.

- Całe życie gen. broni Władysława Andersa przeżywane było w kategorii daru, w imię miłości do Boga i Ojczyzny, w duchu poświęcenia nie wykluczającego złożenia najwyższej ofiary z własnego życia – podkreślił duchowny.

Po zakończeniu Eucharystii dalsze uroczystości przeniosły się do krakowskiego parku Jordana, gdzie przy popiersiu generała Andersa w Galerii Wielkich Polaków zaplanowany został Capstrzyk. Podczas uroczystości odczytano Apel Pamięci. Następnie ku czci poległych żołnierze oddali salwy honorowe. Ponadto, w hołdzie dowódcy 2. Korpusu Polskiego złożone zostały kwiaty.

- Ojciec miał dwa marzenia – wspominała córka generała, Anna Maria Anders – Jedno, aby Polska była wolna; a drugie, żeby żołnierz polski był znany na świecie i tego dokonał. Patrząc na to, co dzieje się teraz na Ukrainie, trudno nie wspominać również II wojny światowej i nie wspominać o roli generała Andersa – zauważyła.

Podczas uroczystego Capstrzyku przemówienia udzielił również szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

- O generale Andersie mówiono, że był „generałem polskich nadziei”. To najlepsze określenie, które charakteryzuje jego drogę życiową i służbę. Będąc kawalerzystą z krwi i kości zawsze wiedział, że trzeba mieć wiarę w to, co się czyni i nadzieję na zwalczanie wszelkich przeciwności – podkreślił minister.

Głos zabrał również dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego gen. dyw. Stanisław Czosnek, który nawiązując do wymownego tytułu wspomnień spisanych przez generała Andersa zwrócił się do zebranych:

- A jak my zapiszemy nasz rozdział w historii naszego kraju? (…) Może trafią do naszych serc słowa generała Andersa, który polecił: odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy (…) w walce o wolność (…) Polski – zaapelował.

11 sierpnia, z okazji przypadającej tego dnia 130. rocznicy urodzin gen. broni Władysława Andersa oraz zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, w COLąd-DKL odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której m.in. odczytany został Apel Pamięci, a krakowska jednostka – na mocy decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej – otrzymała chorągiew Wojska Polskiego, która obok sztandaru jest znakiem jednostki wojskowej, symbolem honoru, męstwa i tradycji. Matką chrzestną chorągwi COLąd-DKL została Anna Maria Anders.

Oficjalne delegacje władz państwowych i samorządowych przybyły na teren COLąd-DKL jeszcze przed południem. Wybór miejsca czwartkowej uroczystości nie był przypadkowy. To właśnie krakowskie COLąd-DKL nosi imię gen. Andersa, a ponadto dziedziczy i kultywuje tradycje 2. Korpusu Polskiego.

Wśród gości honorowych nie zabrakło Weteranów walk o niepodległość. Obecny był również ppłk w st. spocz. prof. dr hab. Wojciech Narębski - ostatni żyjący w Krakowie żołnierz 2. Korpusu Polskiego, podkomendny generała Andersa, który na zakończenie uroczystości przekazał swój mundur i beret jako stały eksponat do Sali Tradycji w krakowskim COLąd-DKL.

W uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami „Pro Patria” żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej z krakowskiej jednostki COLąd-DKL. Z rąk ministra Kasprzyka oraz sędziego Bogusława Nizieńskiego wyjątkowe odznaczenia odebrali: ppłk Grzegorz Duda, mjr Krzysztof Rybicki, st. chor. sztab. Wiesław Goliński, Zenon Ilnicki i Jan Kulpiński.

Na zakończenie uroczystości odczytany został Apel Pamięci, po którym odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przy popiersiu generała Andersa. Wzięli w niej udział przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych oraz samorządu, w tym: szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Źródło: UdsKiOR

Powrót na górę strony