Aktualności

Policyjne kalendarium - wrzesień

Data publikacji 07.09.2022

90 LAT TEMU­

Wrzesień 1932

Komenda Główna PP otrzymała pierwszą partię rewolwerów produkcji krajowej – w ilości 200 sztuk – przeznaczonych dla jednostek terenowych formacji. Zamówienie opiewające na 4 tys. egzemplarzy tej broni będzie wykonywane sukcesywnie.

● Przy Komendzie PP m. st. Warszawy zorganizowany został wzorowy warsztat reperacyjo-rusznikarski, zaopatrzony we wszystkie niezbędne narzędzia, przybory i materiały. Warsztat ten, poza naprawą i serwisem broni funkcjonariuszy stołecznej Policji, spełniać ma funkcje instruktażowe oraz poglądowe, jako wzór do naśladowania dla podobnych placówek, organizowanych przy wszystkich komendach wojewódzkich Policji.

5 IX – Na lotnisku w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa (CWPL) w Bydgoszczy doszło do katastrofy lotniczej, w której śmierć poniósł post. Jan Szczęsnulewicz, jeden z uczestników odbywającego się tu kursu dla funkcjonariuszy PP, kandydatów do przyszłej eskadry policyjnej. Podczas pierwszego samodzielnego lotu nad lotniskiem, jego szkolny samolot typu Hanriot WWS H-19a z niewiadomych przyczyn runął na ziemię, rozbijając się całkowicie - zdj. 1.

11 IX – W katastrofie lotniczej nad Czechosłowacją, podczas gwałtownej burzy, zginęli dwaj wybitni polscy lotnicy i konstruktorzy, również światowej sławy mistrzowie lotnictwa sportowego: por. Franciszek  Żwirko, pilot 1 pułku lotniczego, oraz inż. Stanisław Wigura, konstruktor samolotów, asystent na Politechnice Warszawskiej, w katedrze budowy płatowców. Lecieli na zlot do Pragi czeskiej w aureoli mistrzów tegorocznych międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych, na zaproszenie tamtejszego Aeroklubu. Podczas próby lądowania na przygodnej łące, gwałtowna wichura rzuciła płatowca na ścianę lasu. Tym razem żywioł okazał się silniejszy od człowieka.

15 IX – Weszło w życie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w sprawie utworzenia Rezerwy Szeregowych przy Komendzie Głównej PP. Oddział, liczący 120-180 policjantów, skoszarowany zostanie w Żyrardowie, z przeznaczeniem do zadań specjalnych w zakresie służby bezpieczeństwa, a w szczególności do czasowego wzmacniania stanu liczebnego policji w poszczególnych województwach. Rezerwa stanowić będzie kompanię składającą się z 3 plutonów, z których każdy dzielić się będzie na odpowiednią ilość drużyn. Dysponować nią będzie minister spraw wewnętrznych - zdj. 2.       

21 IX – W Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie III-go kursu Śledczej Szkoły Fachowej dla szeregowych. Ukończyło go 48 słuchaczy, którzy przez sześć miesięcy zdobywali tajniki skutecznych działań w walce z przestępczością. W imieniu komendanta głównego PP świadectwa ukończenia kursu wręczył funkcjonariuszom insp. Józef  Horodyski, naczelnik Wydziału Wyszkolenia KG PP, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego PP woj. warszawskiego podinsp.Władysława Dąbrowskiego, komendanta szkoły podinsp. Bolesława Iżewskiego, zastępcy naczelnika Centrali Służby Śledczej podinsp. Józefa Piątkiewicza oraz kadry dydaktycznej. Program zajęć przewidywał 38 przedmiotów podzielonych na 5 grup tematycznych pokrewnych rzeczowo lub też charakterem. Niezależnie od wykładów specyficznie fachowych, prowadzone były prace laboratoryjne w laboratorium Centrali Służby Śledczej oraz ćwiczenia praktyczne w terenie, mające na celu przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania ściślejszych badań materialnych dowodów winy - zdj. 3. 

                                                                                                                                                                                                                    

 40 LAT TEMU

Wrzesień 1982

3 IX - Aresztowano internowanych działaczy byłego KOR: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Henryka Wujca i Jana Lityńskiego.

 8 IX - Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał wyrok w sprawie o zabójstwo sierż. Zdzisława Karosa. Zabójca, licealista Robert Chechłacz skazany został,  na 25 lat więzienia a siedem innych osób, tworzących „bojówkę zbuntowanych”, na kary od 2 z zawieszeniem do 13 lat więzienia. Zbrodniczego zamachu na życie 35-letniego sierżanta MO dokonano 18 lutego 1982 r. w tramwaju jadącym ul. Obozową w kierunku Śródmieścia. Celem ataku na funkcjonariusza było odebranie mu służbowej broni, którą mieli zamiar wykorzystać do innych napadów.

31 IX - W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, w godzinach popołudniowych, na ulicach Wrocławia doszło do masowej demonstracji, w której - według różnych źródeł – uczestniczyło od pięćdziesięciu do stu tysięcy osób. Starcia z milicją trwały do późnych godzin nocnych. Wrocławska manifestacja była największym tego typu wydarzeniem w naszym kraju od  czasu wprowadzenia stanu wojennego. To co wyróżniało ją dodatkowo, to determinacja uczestników, którzy sami atakowali oddziały ZOMO, zmuszając je kilkakrotnie do ustępstw, a niekiedy do panicznej ucieczki przed nacierającym tłumem.

Funkcjonariusze, którzy byli - według własnych relacji - "atakowani brutalnie i bezwzględnie przez tłum", użyli broni. Masowe manifestacje z udziałem od kilku do kilkunastu tysięcy osób miały miejsce także w siedemnastu innych miastach Dolnego Śląska. Połowa z nich w zagłębiu miedziowym. W Lubinie kilkanaście osób zostało postrzelonych, a trzy zginęły od kul. Po zakończeniu manifestacji władze odpowiedziały represjami. 645 uczestników zostało zatrzymanych, 48 pośród nich 48 stanęło przed sądami, 425 przed kolegiami ds. wykroczeń, a 165 internowano.

 

20 LAT TEMU

Wrzesień  2002

30. rocznicę utworzenia obchodził Pluton Konny KSP, funkcjonujący w strukturze Zmotoryzowanych Oddziałów MO, z siedzibą na praskim Golędzinowie. W ubiegłym roku po raz pierwszy pojawiły się w jego szeregach kobiety. Dziś pluton liczy 29 ludzi i 22 wierzchowce. Od lat funkcjonariusze plutonu, oprócz pełnienia służb patrolowych na terenie stolicy, uświetniają  swoją obecnością uroczystości policyjne, od zaprzysiężenia młodych policjantów po paradę z okazji centralnych obchodów Święta Policji - zdj.4.

2 IX – W drugą rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego oraz rosyjskiego Państwowego Kompleksu Pamięci w Miednoje hołd pochowanym tam 6288. ofiarom zbrodni stalinowskim – policjantom, pracownikom służb pomocniczych Policji Państwowej, żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszom Straży Więziennej oddali ich bliscy i krewni oraz przedstawiciele władz państwowych i kościelnych obu krajów. W uroczystościach uczestniczyli m.in. minister SWiA Krzysztof Janik, gubernator obwodu twerskiego Walerij Płatow, komendant główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk, szef Straży Granicznej gen. bryg. Józef Klimowicz, szef Służby Więziennej gen. Jan Pyrcak, przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda, przedstawiciele stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” i „Rodzina Policyjna” oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Na cmentarzu polskim mszę żałobną odprawił krajowy duszpasterz Policji biskup Marian Duś. Następnie przedstawiciele oficjalnych delegacji oraz krewni i bliscy pomordowanych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Ostatnim punktem programu uroczystości było złożenie wieńca przez ministra Krzysztofa Janika pod tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę dawnej siedziby NKWD w Kalininie (dzisiaj – Instytut Medyczny w Twerze) - zdj. 5–7.

29 IX – W święto patrona Policji – św. Michała Archanioła – w kaplicy Cudownego Obrazu w bazylice Jasnogórskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą policjantów II Rzeczypospolitej, zamordowanych w sowieckich łagrach i obozach śmierci. W uroczystości uczestniczyli m.in.: pierwszy zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Władysław Padło, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Witold Banaś i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Policjantów Antoni Duda.      

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, „Gazeta Policyjna”

  • Uroczystości pogrzebowe posterunkowego Jana Szczęsnulewicza
  • Minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki przybywa na posiedzenie Sejmu
  • Uczniowie III-go kursu śledczej szkoły fachowej dla szeregowych z naczelnikiem Wydziału wyszkolenia K. Gł. P. P. insp. Horodyńskim pośrodku
  • Parada z okazji 30 lat istnienia Plutonu Konnego KSP
  • Minister Janik i gubernator Płatow przekazują sobie znak pokoju podczas mszy na polskim cmentarzu
  • Złożenie wieńca od polskiej Policji
  • Pod była siedziba NKWD w Kalininie (obecnym Instytucie Medycznym w Twerze)
Powrót na górę strony