Aktualności

IV Rajd Motocyklowy Weteranów

Data publikacji 31.05.2023

IV Rajd Motocyklowy Weteranów, który od 28 kwietnia 2023 r. do 27 maja 2023 r. odbywał się w całej Polsce, stawiał sobie za cel upamiętnienie poległych i zmarłych uczestników Misji Pokojowych, spośród wszystkich służb mundurowych naszego kraju. Rajd zgromadził w tym roku ponad 1800 motocyklistów ze wszystkich formacji mundurowych. W tej grupie znalazło się ponad 120 osób: funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji razem z członkami ich rodzin i przyjaciółmi. W czasie trwania Rajdu uczciliśmy sześciu naszych policyjnych weteranów.

Pierwsza grupa prowadzona przez pana Ryszarda Ryszkę z KPP w Oświęcimiu wyjechała 7 maja br. do Bielska-Białej, aby uczcić pamięć o śp. podinsp. Bogusławie Laskowskim, który pełnił służbę w byłej Jugosławii, Bośni-Hercegowinie i Liberii. Zmarł 6 stycznia 2005 roku po ciężkiej chorobie.
Druga grupa motocyklistów wyruszyła 13 maja z Warszawy sprzed budynku KGP. Grupę koordynował i prowadził nadkom. Łukasz Makoś z Biura Kryminalnego KGP. Uczestnicy uczcili pamięć trzech funkcjonariuszy policji biorących udział w misjach pokojowych, pochowanych na cmentarzach w Łodzi:
-Śp. podinsp. Dariusza Kowalczyka, który reprezentował Polskę jako ekspert i obserwator na misjach prowadzonych przez ONZ, OBWE i UE. Był dowódcą Jednostki Specjalnej Polskiej Policji na misji ONZ w Kosowie. Zmarł 10 kwietnia 2021 r.  
-Śp. podinsp. Andrzeja Łukasińskiego, który pełnił służbę w polskich kontyngentach policyjnych na Bałkanach pod auspicjami ONZ i UE - w byłej Jugosławii, Bośni i Hercegowinie i Kosowie. Zginął tragicznie 17 lipca 2010 r.
-Śp. kom. Jerzego Piekarskiego, który zginął w wypadku samochodowym w czasie urlopu, w trakcie trwania misji.
    Trzecia grupa wyruszyła z Gdańska 13 maja br., zatrzymując się w Bytowie, by 14 maja dotrzeć do celu wyprawy, jakim było uczczenie śp. podinsp. Andrzeja Kaczora pochowanego na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku. Grupę z północy Polski koordynował mł. asp. Gniewomir Komorniak z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku. Śp. podinsp. Andrzej Kaczor został oddelegowany do służby w siłach pokojowych ONZ w Jugosławii, a następnie podjął misję w kontyngencie straży ONZ w Iraku, gdzie w czasie wykonywania służby w patrolu zginął tragicznie w dniu 7 grudnia 1995 r.
    Ostania realizacja upamiętnienia policjanta poległego na służbie w czasie Misji Pokojowej miała miejsce w Żarach. Uczestnicy Rajdu prowadzeni przez nadkom. Tomasza Sianowskiego z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, wyruszyli do Żor 20 maja br. Uczcili śp. podkom. Andrzeja Bulera, który był trzykrotnie delegowany do grupy policyjnej polskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ w byłej Jugosławii. W dniu 17 września 1997 r., wykonując obowiązki służbowe na terenie Bośni-Hercegowiny, zginął w katastrofie helikoptera ONZ.
    Jako uczestnicy Rajdu Motocyklowego Weteranów kierujemy słowa ogromnej wdzięczności do organizatorów: mjr dr Katarzyny Rzadkowskiej, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i chor. rez. Sebastiana Bartkowskiego koordynatora całego Rajdu.
Mamy nadzieję, że idea upamiętnienia Weteranów Misji Pokojowych w formie rajdu motocyklowego, będzie kontynuowana w kolejnych latach, a my będziemy mogli wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

 

 • uczestnicy rajdu z komendantem głównym przy komendzie głównej policji
 • motocykliście siedzą na motorach pod komendą główną
 • motocykliści ruszają spod komendy głównej
 • motocykliście jadą ulicą puławską
 • motocykliści i stary radiowóz milicji
 • motocyklista przy bramie cmentarza
 • motocykliści z księdzem modlą się za zmarłego nadkomisarza Jerzego Piekarkiego który poległ na służbie
 • uczestnik rajdu zapala znicz na gromie zmarłego
 • policjanci modlą się w skupieniu
 • policjanci modlący się przy grobie
 • warta policyjna przy grobie
 • zdjęcie grupowe przy grobie poległego policjanta
 • zdjęcie grupowe weteranów przy grobie poległego
 • warta policyjna przy grobie Andrzeja Łukasińskiego
 • zdjęcie grupowe na zakończenie rajdu
Powrót na górę strony