Aktualności

Data publikacji 02.08.2023

Rok 2023 ustanowiony został przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej - Rokiem Mikołaja Kopernika. W tym roku przypada 550. rocznica urodzin wybitnego astronoma i 480. rocznica pierwszego wydania jego dzieła De revolutionibus orbium coelestium.

Mija również sto lat, od kiedy na łamach tygodnika Gazety Policji Państwowej „Na Posterunku”, ukazał się obszerny artykuł o Mikołaju Koperniku, pióra Gabriela Tołwińskiego – polskiego astronoma i filozofa. Zainteresowanie geniuszem naukowca, a także podkreślenie Jego polskich korzeni i patriotyzmu do ukochanej Ojczyzny, rozwijało w funkcjonariuszach Policji Państwowej nie tylko chęć poszerzenia wiedzy i własnych talentów, ale również dawało powód do dumy narodowej. Rok Kopernika to czas, gdy również należy przypomnieć o zasługach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w pracach badawczych nad rekonstrukcją wyglądu wybitnego astronoma.

Najważniejsze dzieło Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium, w którym badacz zawarł istotę teorii heliocentrycznej, powstawało przez około 30 lat. Pierwsze wydanie rękopisu ukazało się w 1543 r. w Norymberdze.

Z 500 wydanych wówczas egzemplarzy pracy M. Kopernika, około 14 jest przechowywanych w polskich bibliotekach (w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Warszawie, Kórniku i Płocku). Rękopis został napisany przez astronoma łaciną i greką. Jego dzieło liczy 213 papierowych kart, a oprawa pochodzi z początku XVII wieku. Jest to unikatowy obiekt w skali światowej, który został wpisany w 1999 r. na listę UNESCO Pamięć Świata. Rękopis sześciu ksiąg De revolutionibus…, przechowywany jest od 1956 r. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Zapraszamy Państwa do niezwykle ciekawej lektury o życiu i nauce Kopernika, dopełnionej „Kącikiem humoru”, który w ubiegłym stuleciu tworzyli funkcjonariusze Policji Państwowej.

 

Mikołaj Kopernik - rycina.

Rycina z wizerunkiem Mikołaja Kopernika z Gazety Policji Państwowej
„Na Posterunku” 1923, Nr 9.

 

 

opracowanie: starszy specjalista BEH-MP KGP Małgorzata Rosen

Źródło: Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

  • okładka do publikacji o koperniku

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony