Aktualności

Nigdy nie zapomnimy o naszej przeszłości

Data publikacji 05.09.2023

W dniu 4 września w Warszawie na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska” odbył się uroczysty apel z okazji 23. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

2 września  2000 r. miało miejsce niezwykle ważne z historycznego punktu widzenia wydarzenie – w dniu tym nastąpiło uroczyste otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje na terenie Rosji. Spoczęły tam szczątki ponad 6300 polskich jeńców obozu w Ostaszkowie, którzy zostali okrutnie zamordowani przez Sowietów. Z powodu trwającej wciąż niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, wyjazd polskiej delegacji do Miednoje na obchody 23. rocznicy poświęcenia i otwarcia cmentarza okazał się niemożliwy. Obchody rocznicowe ponownie odbyły się więc w Warszawie.

 

Uroczystości upamiętniające ofiary mordu wykonanego z rozkazu Józefa Stalina rozpoczęły się o godzinie 16:45 w dn. 4 września w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystą Mszę świętą w obecności kapelanów policyjnych różnych wyznań celebrował biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.  W nabożeństwie w intencji poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej  II RP uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp.  Jarosław Szymczyk, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy, przedstawiciele policyjnych stowarzyszeń i fundacji oraz inni znamienici goście.

 

Główne rocznicowe uroczystości  miały miejsce późnym wieczorem na terenie Komendy Głównej Policji. W gmachu budynku KGP tuż przed godziną 20:00 pod Tablicą Pamięci odbyła się uroczysta zbiórka. W trakcie wydarzenia wieńce złożyli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp.  Jarosław Szymczyk, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Punktem kulminacyjnym 23. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje były uroczystości przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP. Wśród zgromadzonych uczestników znajdowali się także.: rodziny poległych funkcjonariuszy II RP, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Federacji Rodzin Katyńskich, przedstawiciele duchowieństwa, szefowie służb mundurowych-Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej. Obecni byli  komendanci wojewódzcy z Kielc, Katowic i Łodzi, Komendant Stołeczny Policji, komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, dyrektorzy biur KGP i inni.

 

W trakcie uroczystego apelu głos zabrali: wiceminister SWiA Błażej Poboży, który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusza Kamińskiego oraz Małgorzata Włodek – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach. Następnie do zgromadzonych przemówił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

- Niesłabnąca chęć działania, wytrwałość i zaangażowanie wielu osób sprawiły, że 23 lata temu została uroczyście otwarta i poświęcona jedna z najważniejszych polskich nekropolii, będąca dowodem na to, że nigdy nie zapomnimy o naszej przeszłości.

W dalszej części swojego przemówienia Komendant Główny Policji wspominał swój udział w uroczystościach na cmentarzu wojennym w Miednoje, które odbywały się cztery lata wcześniej - 4 września 2019 r.

- Tak bardzo chcieliśmy wracać tam każdego roku, ale nikt z nas wtedy nie pomyślał, że wydarzenia jakie będą miały miejsce na świecie nie pozwolą nam wrócić tam tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Tym bardziej nie przyszło nam na myśl, że tuż za naszą wschodnią granicą będzie dochodziło do zbrodni, które tak bardzo przypominają nam zdarzenia sprzed 83 lat. Obywatele Ukrainy przechodzą obecnie koszmar wojny i doświadczają tego samego piekła, jak przed laty nasi przodkowie. Dlatego tak ważne jest wspieranie naszych sąsiadów w walce o zwycięstwo i niepodległość narodu ukraińskiego. Żywię nadzieję, że gdy tylko to się stanie, znowu wyruszymy tłumnie całą delegacją oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Uroczysty apel zakończył się kwadrans po godzinie 21 złożeniem wieńców i wiązanek pod Obeliskiem „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska” oraz dokonaniem wpisów w Księdze Pamięci przez obecne delegacje.

 

Tekst: Tomasz Dąbrowski BKS KGP
Foto: Katarzyna Król

 

 

 • poczet sztandarowy przy ołtarzu
 • komendanci główni policji w trakcie mszy świętej
 • poczet sztandarowy składa meldunek biskupowi
 • policjanci podczas mszy świętej
 • komendanci główni policji wraz z policjantami podczas mszy świętej
 • poczet sztandarowy podczas maszy świętej
 • orkiestra policji podczas mszy świętej
 • komendant główny policji wraz z biskupem składa wiązankę
 • komendant główny policji podczas rozmowy z biskupem
 • asysta honorowa komendy głównej policji
 • asysta honorowa komendy głównej policji
 • asysta honorowa
 • asysta honorowa komendy głównej policji
 • asysta honorowa na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska”
 • asysta honorowa na tle budynku komendy głównej policji
 • przygotowanie asysty honorowej
 • złożenie meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu
 • Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży sprawdza umundurowanie policjantów z asysty honorowej
 • uroczysta zbiórka przy gmachu komendy głównej policji
 • poczet sztandarowy
 • Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk
 • Obelisk „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska”
 • gmach komendy głównej policji
 • przemówienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka
 • asysta honorowa
 • prze mówienie biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza
 • asysta honorowa oddaje strzał
 • zebrani salutują
 • wieńce składają: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk
 • Obelisk „Poległym Policjantom-Rzeczpospolita Polska” wraz z wartą honorową
Powrót na górę strony