Aktualności

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Markach

Data publikacji 11.04.2024

W dniu 11 kwietnia 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. w Markach mieli możliwość zwiedzenia wystaw związanych z historią naszej formacji oraz wzięcia udziału w pogadance związanej z bezpieczeństwem na drodze.


W dniu 11 kwietnia 2024 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. w Markach mieli możliwość zwiedzenia wystaw związanych z historią naszej formacji oraz wzięcia udziału w pogadance związanej z bezpieczeństwem na drodze.
 Po powitaniu uczniowie zapoznali się z działalnością naszego wydziału, dowiedzieli się o przechowywanych zbiorach i prezentowanych wystawach. Następnie goście wzięli udział w lekcji dotyczącej historii Policji Państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej policji kobiecej oraz Policji Województwa Śląskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się eksponowane w gablotach elementy umundurowania i wyposażenia policyjnego z okresu międzywojennego, zbiory fotograficzne i dokumenty. Dużą ciekawość wzbudziła też rekonstrukcja Gabinetu Komendanta Głównego Policji Państwowej.
 Kolejnym punktem wizyty była pogadanka nadkom. Janusza Kozłowskiego. Policjant, na co dzień pracujący w Biurze Ruchu Drogowego KGP, opowiedział uczniom jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, co, mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, było cenną lekcją dla zwiedzających.
 Dzisiejsze spotkanie miało na celu przybliżenie młodym ludziom postawy patriotycznej towarzyszącej policjantom od początku istnienia naszej formacji oraz przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 

Źródło: WEH GKGP
fot. K.Król

 

  • przywitanie uczestników przez Naczelnika insp. Roberta Horosza
  • młodzież ogląda eksponaty w muzeum
  • chętni zgłaszają do wpisu w księgę pamięci
  • zwiedzająca wpisuje się w księgę pamięci
  • uczestnicy oglądają film
  • opiekunowie wpisują się w księgę pamięci
  • policjant ruchu drogowego prowadzi wykład o bezpieczeństwie na drodze
  • policjanci oprowadzający wycieczkę rozdają prezenty i gadżety
  • zdjęcie grupowe młodzieży
Powrót na górę strony