Do pobrania

Biogram Adama Bronisława Kocura - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Data publikacji 25.11.2019

Adam Bronisław KOCUR urodził się 1 maja 1894 r. w Kuźni Raciborskiej, pow. raciborski, jako syn Franciszka i Augustyny. Po ukończeniu gimnazjum humanistycznego w Raciborzu odbył studia uniwersyteckie we Wrocławiu (teologię) oraz Krakowie (prawo), gdzie złożył państwowe egzaminy prawnicze. Praktykę administracyjną odbywał w Dyrekcji Policji w Katowicach, aplikację sędziowską zaś w Sądzie Powiatowym w Mysłowicach oraz w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W roku 1928 promowany na doktora prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brał udział w I wojnie światowej jako oficer armii Cesarza   Wilhelma   II,   a   następnie   walczył w Powstaniu Wielkopolskim. W II Powstaniu Śląskim pełnił służbę w sztabie Polskiej

Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W latach 1920–1922, decyzją Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, został skierowany do Policji Górnego Śląska, gdzie w stopniu kapitana pełnił służbę na terenie: Gliwic, Katowic i Królewskiej Huty (obecnie Chorzów), z kolei w III Powstaniu Śląskim dowodził akcją rozbrajania niemieckich policjantów i współorganizował Żandarmerię Polową Górnego Śląska, a następnie służył jako oficer w 1. Pułku Wojsk Powstańczych.

W czerwcu 1922 r., po powrocie części Górnego Śląska do macierzy, wstąpił do Policji Województwa Śląskiego. Dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 listopada 1926 r. został mianowany na stopień inspektora i objął stanowisko głównego komendanta Policji Województwa Śląskiego, piastował je od 2 grudnia 1926 r. do 25 maja 1928 r.

W maju 1928 r. został wybrany w wyborach komunalnych na stanowisko prezydenta Miasta Katowice, piastując ten urząd do wybuchu II wojny światowej. Adam Kocur był także posłem do Sejmu Śląskiego II–IV kadencji z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy. Był również prezesem Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Okręgu Śląskiego i prezesem Związku Powstańców Śląskich w Katowicach. Wybuch II wojny światowej spowodował, że Adam Kocur ponownie założył mundur. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdzie m.in. pełnił służbę jako dowódca jednostki obrony wybrzeża w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu II wojny światowej pracował na terenie Niemiec Zachodnich w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy. Na emigracji ukończył studia ekonomiczne i teologiczne. W roku 1951 przyjął święcenia kapłańskie. Sześć lat później we Frankfurcie nad Menem został kanclerzem kurii dla Polaków w Niemczech, gdzie po ciężkiej chorobie 12 stycznia 1965 r. zmarł i tam został pochowany.

Inspektor Policji Województwa Śląskiego – dr Adam Kocur – za swą służbę dla Polski został m.in. odznaczony:

 

  • Krzyżem Niepodległości z Mieczami,
  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 1918,
  • Krzyżem Walecznych 1920,
  • Złotym Krzyżem Zasługi RP,
  • Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, klasy I.

 

opracował: Grzegorz Grześkowiak

 

Pliki do pobrania

  • 98.29 KB
    Biogram Adama Bronisława Kocura - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
Powrót na górę strony